dissabte, 29 de novembre de 2008

MEDINYÀ EN XARXA

MEDINYÀ EN XARXAEl motiu d'aquest bloc es donar a coneixer els fets més destacats de la vida de Medinyà, intenta dibuixar el sentiment de poble que els veïns portem arrelat. El temps, el lloc i diferents fets han modelat la nostra manera de ser, d'actuar i de sentir. La gent de Medinyà, encara conserva viu l'esperit de poble, malgrat que en el 1972 va ésser annexionat a Sant Julià, de manera poc democràtica.
En aquest breu recorregut per la vida de Medinyà, queda constància del fet que sentir-se identificat en un lloc determinat, ja sigui culturalment, social o territorial, és degut a la influència de factors molt diversos, que en el cas de Medinyà, està lligat a l'església, al castell, i a l'escola. Aquests tres grans puntals, juntament amb la carretera NII, (gran via de comunicacions de Catalunya i Espanya amb Europa) i la proximitat amb una gran ciutat com Girona, són els trets que, en el transcurs dels anys, configuren i forgen el tarannà i la manera de ser dels seus habitants.