dimecres, 17 de desembre de 2008

EL CAMPANAR

3.4. e El Campanar

A l'any 1992 i gràcies a la col·laboració de diverses entitats (Departament de Cultura, Diputació de Girona, Ajuntament de Sant Julià, Bisbat de Girona) i la generositat dels fidels es va restaurar el campanar, d'aquesta manera hem pogut recuperar el toc de les campanes, que tornen a convocar-nos a les celebracions i marquen novament, amb el seu so, el pas de les hores.
Les dues campanes son peces molt importants com en queden poques al Bisbat de Girona. L'una porta data de 1356 i l'altre de 1616. Les inscripcions que hi podem llegir diuen:
"Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus// et benedictus fructus
ventris tui.Santa Maria, ora pro nobis. Anno
Domini MCCCLVI.
Xtus. vincit, xtus. regnat, Xtus. Imperat. Xtus. ab
omni malo // nos defendat. Amen. Sancte Petre, ora
pro nobis peccato // ribus. Amen // 1616 - JHS //
Fóran padrins lo s(eny)or Don Dalmau Xatmar,
canonja de la Seu de Gerona, i la s(eny)ora do //
na Agnès Xatmar i de Foxà.